028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Giải quyết kịp thời dứt điểm những phản ánh của người dân thông qua Quy định 1374

(VOH) - Ban Thường vụ Quận ủy Quận Bình Tân đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 1374 đến các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thực hiện nội dung Quy định 1374.

Thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Thường vụ Quận ủy Quận Bình Tân đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 1374 đến các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo thực hiện nội dung Quy định 1374 phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quy định 1374, đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động; các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm phục vụ nhân dân, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cụ thể, trong năm 2018, quận đã tiếp nhận 11 thông tin phản ánh. Trong đó, có 3 thông tin do cấp trên chuyển xuống; 5 thông tin phản ánh của báo chí; 3 thông tin phản ánh từ ý kiến cử tri. Nội dung phản ánh liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất, về ô nhiễm môi trường, giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người dân, trách nhiệm của cán bộ với người dân… Trong đó, có 3 vụ việc được Quận ủy Quận Bình Tân xác định tập trung xử lý đầu tiên và dứt điểm là việc cấp giấy chứng nhận nhà ở cho 360 hộ dân của dự án cư xá Phú Lâm C mở rộng, khói bụi ảnh hưởng đến đời sống dân cư tại chung cư E-home 3, và bầu Ban Quản Trị của chung cư An Lạc kéo dài.

Quận Bình Tân với diện tích hơn 5.200 ha, dân số hơn 750.000 và có hơn 7.800 đảng viên. Trong những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường quán triệt, triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và vận động nhân dân, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tuy nhiên, do địa bàn quận có tốc độ đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh, quá trình chuyển đổi các loại đất nông nghiệp, đô thị, quy hoạch công trình… phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, tạp áp lực lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Để triển khai thực hiện Quy định 1374, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập Tổ Công tác và ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác, tổ chức giao ban định kỳ với Bí thư Đảng ủy 10 phường để nghe báo cáo kết quả, những khó khăn, vướng mắc, qua đó tăng cường tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời những phản ánh của người dân.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Quy định 1347 tại quận Bình Tân, Ban thường vụ Quận ủy Quận Bình Tân cũng rút ra những vấn đề còn hạn chế tồn tạo như việc quán triệt, triển khai và ban hành các văn bản tổ chức thực hiện ở một số đơn vị trực thuộc còn chậm; chưa nắm chắc được mục đích, nội dung và quy trình thực hiện nên còn lúng túng trong một số phần việc để giải quyết những thông tin phản ảnh theo quy trình của QD 1374. Ngoài ra, còn có tình trạng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa thể hiện đủ trách nhiệm trong xử lý nội dung phản ánh và báo cáo kết quả cho Tổ Công tác.

Đối với việc thực hiện Quy định 1374 trong thời  gian tới, Quận Ủy Quận Bình Tân sẽ gắn với chủ đề năm về Cải cách hành chánh, cuộc vận động người dân không xả rác xuống kênh rạch, 50 năm di chúc Bác Hồ, xử lý những vụ việc còn tồn tại… Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. 

Việc triển khai thực hiện Quy định 1374 đã giúp cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động hơn trong việc nắm tình hình, thông tin phản ánh, khiếu nại, tổ cáo của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức trong việc xử lý thông tin phản ảnh, giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức Đảng và Nhà nước.

Minh Phương - A.Tuấn