Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

  Sáng 10/1, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

  Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích mà Quân uỷ Trung ương, Bộ quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ toàn quân đạt được trong năm qua. Nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, đối sách đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

  Nhấn mạnh năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố dễ gây mất ổn định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đề nghị quân đội cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

  "Phải thường xuyên cảnh giác năm chắc đánh giá dự báo đúng tính hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh. Kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt đúng đắn cac tình huống. Kiên quyết không để bị động bất ngờ...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị quân chính toàn quân 2018

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TTXVN

  Chủ động tham mưu, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân tập trung triển khai trong năm 2019. Bên cạnh đó cần tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đồng thời điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan chiến lược, chiến dịch, hệ thống nhà trường, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp kinh tế thuần tuý về dịch vụ thương mại, làm cho quân đội thực sự tinh gọn hơn nữa.

  "Đẩy mạnh việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có môi trường văn hóa lành mạnh. Giữ nghiêm kỉ cương, kỉ luật, không để tiêu cực tệ nạn bên ngoài xâm nhập, thẩm thấu tác động vào nội bộ. Cần suy nghĩ và xây dựng được hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, với những nét đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức chính trị, đạo đức văn hóa, tính tổ chức kỷ luật. Coi đây là giải pháp nền tảng xây dựng nền quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đề nghị.

  Ngọc Ánh