028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020

(VOH) - Sáng 5/7, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Trong ngày hôm nay, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ về nội dung Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2016-2018 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từ nay đến năm 2020; Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; báo cáo chuyên đề về “Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển thành phố giai đoạn 2018-2020 đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 21 ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố”.

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: hcmcpv)

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ với 5 nội dung về Báo cáo chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên kết hợp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động số 39 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 22 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ Thành phố giữa nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo về “Kết quả phòng chống tham nhũng, lãng phí giữa nhiệm kỳ và bài học”; báo cáo xây dựng báo cáo định kỳ về tình hình nhân dân; Báo cáo chuyên đề về bố trí lại cán bộ khi người đứng đầu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm người đứng đầu và có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống;

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X tiếp tục làm việc đến hết ngày 6/7.