028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin TPHCM

Khai mạc hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP

(VOH) – Ngày 14/9, Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (2015-2020).

Ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự hội nghị.

Báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TP, ông Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng, triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính – Đảng TPHCM đạt nhiều kết quả tích cực.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đối với 6 chương trình trọng tâm của Đảng ủy Khối đạt những kết quả tích cực, tạo chuyển biến bước đầu có hiệu quả trong công tác xây dựng đảng tại đảng bộ Khối.

“Cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc thể hiện vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị, ban hành nghị quyết, phối hợp Ban lãnh đạo các cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động tham mưu các giải pháp, nhiệm vụ, chi tiêu của chương trình công tác hàng năm, chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố, các đề án nội dung thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, sáng tạo.” - ông Vũ Hữu Minh cho biết.

Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính - Đảng TP lần thứ II là lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ bảo đảm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị thực hiện nghị quyết gắn với giải pháp mới, có hiệu quả triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, thực hiện kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54 của Quốc hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp 2000 đảng viên khi kết thúc nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang phát biểu tại hội nghị.

Chia sẻ kinh nghiệm về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền, ông Nguyễn Toàn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường cho biết Đảng ủy Sở đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác dân vận, đồng thời cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch,nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, giải quyết các vấn đề người dân, doanh nghiệp bức xúc, những công việc dễ phát sinh tiêu cực.

“Trong nhiệm kỳ Ban Giám đốc Sở xác định hai nội dung phải thực hiện gắn với dân vận chính quyền, thứ nhất liên quan đến công khai minh bạch, hiện nay tất cả thủ tục liên quan đến giải quyết đều phải được công khai, minh bạch,  thông qua việc niêm yết công khai theo quy định, có hệ thống giám sát việc xử lý hồ sơ nội bộ, đối với bên ngoài giám sát việc thực hiện của cán bộ, công chức. Đây là một trong những giải pháp cầu thị các nội dung phản ánh đề từ đó chấn chỉnh các nội dung phản ánh từ đó chấn chỉnh làm tốt nội dung có liên quan” - ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Dân – Chính - Đảng trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ đó là cần tập trung thực hiện 7 chương trình đột phá và ba nhiệm vụ mới đó là xây dựng đô thị thông minh, đô thị sáng tạo và nghị quyết 54 của Quốc hội.

Trọng tâm thứ hai là tập trung cho công tác cán bộ, công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng và tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thứ ba là tập trung tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và chỉ thị của thành phố.

“Phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, phải đoàn kết cái này quan trọng và phải phối hợp làm tốt trong nội bộ đơn vị và giữa các đơn vị với nhau, thì vai trò của Đảng bộ khối làm sao thúc đẩy vấn đề này” - ông Tất Thành Cang cho biết.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong thời gian tới, ông Tất Thành Cang đề nghị Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TP tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đơn vị, nâng cao năng lực hiệu quả trong tham mưu tổ chức thực hiện, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đồng thời làm tốt công tác dân vận chính quyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra.