Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối

(VOH) - Hội nghị có sự tham gia của 75 đại biểu là Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của 20 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ.

Sáng 26/10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ lần thứ XII năm 2018 tổ chức hội nghị giao ban tại TPHCM nhằm trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả về công tác xây dựng Đảng.

Hội nghị có sự tham gia của 75 đại biểu là Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo các ban xây dựng đảng của 20 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ.

Tham dự hội nghị có ông Sơn Minh Thắng-Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Tất Thành Cang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đảng ủy Khối

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Vũ Hữu Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối - Dân - Chính Đảng TPHCM cho biết: là Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, hiện nay Đảng bộ có 72 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 7.800 đảng viên, 22.000 công chức, viên chức và người lao động. Với sự chủ động đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy Khối đã tập trung quan tâm đến công tác tư tưởng trong đó chú ý về nội dung, phương pháp, hiệu quả thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì, đổi mới, nâng chất, việc làm theo ngày càng thiết thực, trọng tâm là cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, công tác tư phê bình và phê bình có chuyển biến, có đơn vị chuyển biến sâu sắc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày càng phản ánh sát thực hơn tình hình công tác xây dựng đảng, đội ngũ đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát được quan tâm, nâng cao nhất là công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ.

Ông Vũ Hữu Minh cho rằng: "Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM và các Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, thành phố có nhiều điểm tương đồng, đều hoạt động theo quy định số 293 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bô máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham mưu, đề xuất với tỉnh ủy, thảnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối".

Chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ông Huỳnh Văn Phước-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang cho biết: tại đơn vị đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái thành 71 biểu hiện chi tiết để cá nhân, tập thể đối chiếu, đánh giá theo 3 mức: không có, có lúc, thường xuyên. Việc xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác được xác định là việc làm quan trọng, có tập trung, đem lại kết quả thiết thực, nổi bật, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. "Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05, mỗi cá nhân phải gắn việc học tập và làm theo từ những việc nhỏ, hàng ngày, cấp ủy, nhất là người đứng đầu thể hiện rõ việc nêu gương, gương mẫu đi đầu, tự mình học trước, làm trước sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị hiệu quả nhất".

Về những giải pháp và kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ông Hồ Chí Thắng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp cho biết: các chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo điều lệ đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều tiến bộ, cải tiến nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực vừa bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Định kỳ hàng quý phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên nghiên cứu, chuẩn bị các chuyên đề cấn thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ, phù hợp tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị. "Thường xuyên cải tiến lề lối làm việc của các cấp ủy, thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng,chú trọng cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề hàng quý, chú ý chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phát biểu tại hội nghị, ông Sơn Minh Thắng-Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác phối hợp giữa đảng ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác của cán bộ, đảng viên để đáp ứng thực tiễn. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác xây dựng đảng, phát huy dân chủ trong đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. "Thực tiễn cho thấy, chúng ta cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, giữ đúng nguyên tắc đảng, làm “đúng vai, thuộc bài” là tốt nhất để phối hợp lãnh đạo, nội dung tập trung vào lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức án bộ và quản lý, đánh giá cán bộ cần phân định rõ khi nào cấp ủy chủ trì và khi nào lãnh đạo đơn vị chủ trì. Việc phối hợp phải có quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung của quy chế".

Đảng ủy Khối

Ông Tất Thành Cang-Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Ông Tất Thành Cang-Phó Bí thư thường trực Thành ủy đề nghị vai trò Đảng ủy Khối cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ của Đảng ủy Khối trong các mối quan hệ đặc biệt trong công tác cán bộ, cơ chế kiểm tra giám sát của Đảng ủy khối đối với thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối, Đảng bộ thành phố cần chú ý quan tâm đẩy mạnh trong thời gian tới. "Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội thì công tác tổ chức xây dựng đảng trong nhiệm kỳ XII của đảng có nhiều thay đổi từ nghị quyết về công tác cán bộ đến công tác tổ chức lại bộ máy, nghị quyết về doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tạo sự chuyển động rất lớn về tổ chức, chính từ thay đổi lớn đó yêu cầu chúng ta phải tiếp tục vận hành, tổng kết thực tiễn để có cách hoạt động phù hợp".

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM đã trao cờ truyền thống cho đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị giao ban lần thứ XIII năm 2019 cho Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang.