Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM: Tập trung thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

(VOH) - Năm 2020, ngành kiểm tra của Đảng bộ Thành phố đã nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố.

Trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát phục vụ tốt công tác Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá được nêu tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; sơ kết 3 năm thự hiện quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy diễn ra vào sáng 6/1. Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị. 

Báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2020, ông Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết bên cạnh việc chú trọng kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, quy trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tập trung giải quyết các đơn, thư tố cáo phản ánh, kiến nghị nhất là các đơn, thư có liên quan đến nhân sự cấp ủy các cấp để chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo tập trung giám sát 19 lĩnh vực kinh tế-xã hội quan trọng của thành phố để thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố và các sở, ngành, quận huyện. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 1.530 tổ chức đảng và 1.882 đảng viên, giám sát đối với 1.3300 tổ chức đảng và 1.734 đảng viên. Nội dung tập trung về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ chuẩn bị Đại hội đảng các cấp. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 510 đảng viên.

Toàn cảnh hội nghị.

Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác cán bộ, quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật của nhà nước, quy định của ngành, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

"Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định của điều điều lệ đảng, chủ động nắm bắt thông tin qua nhiều nguồn để quyết định kiểm tra, giám sát. Từ đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp có cảnh báo, nhắc nhở, chấn chỉnh, cũng như kịp thời tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý và đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ chức vụ cao trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, khối doanh nghiệp thuộc hệ thống chính trị thành phố, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TPHCM trong sạch vững mạnh", Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá.

Qua 3 năm thực hiện quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, tổ công tác 1374 đã tiếp nhận 518 thông tin phản ánh về thực hiện chức trách, công vụ, nguyên tắc tập trung dân chủ, khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó đã giải quyết 502/518 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,91%, qua đó xử lý kỷ luật về mặt đảng với 4 tổ chức đảng và 65 đảng viên.

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra và công tác khắc phục hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra tài chính đảng, công tác quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình cho hay: "Phải xem nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo quản lý sử dụng tài chính đảng là trách nhiệm của các cấp ủy chi bộ, nhất là đồng chí bí thư và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan tổ chức có liên quan nhiệm vụ này và tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc đối với cán bộ, đảng viên trong lĩnh vực này. Các cấp ủy phải kiên trì kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát thường xuyên, đôn đốc hàng tháng, về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo kết luận của các tổ chức đảng có thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân, không để hạn chế, khuyết điểm tái diễn hoặc kéo dài".

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh về vai trò quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng trong giai đoạn hiện nay. Do đó, đòi hỏi cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát phải là người mẫu mực, là tấm gương, phải thực sự giỏi, là người toàn diện về đạo đức, tăng cường phòng, chống tham nhũng, phải đoàn kết, để có kết luận toàn diện, khách quan, cầu thị, lắng nghe, trao đổi, kip thời xử lý sai phạm. Trong năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cần tập trung hiệu quả để thực hiện năm đầu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố, bên cạnh đó cần phải chăm lo đội ngũ cán bộ, phát hiện nhân tố mới.

Qua 3 năm thực hiện Quy định 1374 có hiệu quả, có tác dụng răn đe rất lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang lưu ý cần tiếp tục có sự rà soát, kiểm tra để kịp thời điều chỉnh, bổ sung thực hiện đạt kết quả tốt hơn. "Tiếp nối truyền thống đã có từ lâu, trên cơ sở những việc đã làm được và với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp rất hiệu quả, ngày càng hiệu quả hơn của các đơn vị chức năng, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của tất cả các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chúng tôi tin rằng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chúng ta sẽ gặt hái được những thành công lớn vì sự bình yên của TPHCM mang tên Bác, thành phố ấm áp nghĩa tình", ông Quang phát biểu.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; 18 tập thể và 12 cá nhân nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện tốt Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2017-2020.

Tin liên quan