028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

(VOH) - Sáng 3/12, Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 do Thành ủy tổ chức, khai mạc.

“Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trước hết toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải nghiên cứu thật kỹ, nắm thật vững các nội dung Nghị quyết, thấm nhuần các chủ trương, quan điểm, giải pháp phát triển TP.”, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 do Thành ủy TPHCM tổ chức vào sáng nay 3/12.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Đại hội dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng, năng động sáng tạo của TP.

Đại hội XI có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng thời cơ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển nhanh bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị, từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề được tổng hợp, trình bày là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra.

Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị thật tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy. Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là ủy viên các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt, người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị: "Các nội dung trong Nghị quyết cần được tập trung nghiên cứu sâu, cụ thể hóa, sát sườn bằng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị. Cán bộ đảng viên ở cơ sở cần được học tập, quán triệt đầy đủ, thiết thực, gắn với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, vừa nắm vững nội dung trong Nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn.

Việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP".

Quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực nghị quyết hiệu quả theo Chỉ thị 01 ngày 27/11 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

Trong đó nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết là một nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Cán bộ chủ chốt các cấp phải tập trung nghiên cứu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI để bổ sung vào công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản, vận dụng vào thực tiễn công tác để đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra:

"Khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XI của TP sát với thực tiễn gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần chú trọng đề ra những giải pháp khả thi, hiệu quả, có lộ trình cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ về trách nhiệm thực hiện, để đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, giải quyết có hiệu quả, những vấn đề bức xúc, cấp bách, tồn tại của cơ quan, địa phương, đơn vị".

Trình bày chuyên đề kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề cập đến các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động trong đó tập trung các giải pháp:

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập; Tập trung phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thế mạnh của thành phố; Phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao; Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế biển và khu vực ven biển; Phát triển đồng bộ các thị trường phục vụ phát triển kinh tế; Huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển thành phố; Phát triển các thành phần kinh tế và mô hình kinh doanh mới; Hợp tác, liên kết vùng và quốc tế.

Theo chương trình, buổi chiều, hội nghị sẽ nghe ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM báo cáo chuyên đề về 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển thành phố; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM báo cáo chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.