Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với các hội quần chúng

(VOH) - Chiều 24/7, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102 ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng.

Thực hiện kết luận 102 của Bộ Chính trị trong 5 năm, UBND TP đã cho phép thành lập 1.334 hội, trong đó có 183 hội hoạt động phạm vi TP. Thành phố có 24 hội có tính chất đặc thù, được giao biên chế với tổng số 227 biên chế. Ngoài ra, thành phố còn có 1.028 quỹ xã hội, quỹ từ thiện, trong đó có 39 quỹ có phạm vi hoạt động cấp thành phố.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện kết luận 102 của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đa số quận, huyện, các đơn vị đã xây dựng văn bản và tổ chức quán triệt, triển khai. Sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng được tăng cường. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hội căn cứ vào hoạt động và việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Đảng, Nhà nước giao.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy về phân công các cơ quan, tổ chức đảng chịu trách nhiệm lãnh đạo chính trị đối với các hội, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp với các hội quần chúng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nhằm góp phần tích cực nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao, hưởng ứng tích cực trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết các hội đã có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố trên nhiều phương diện: Tập hợp, phản ánh yêu cầu, nguyện vọng và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tích cực tuyên truyền, tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần dân chủ và huy động các nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bà Võ Thị Dung-Phó Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Đa số các hội quần chúng ở TP hoạt động đúng pháp luật, tôn chỉ, mục đích và điều lệ hội đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng nhu cầu thiết thực của các tầng lớp nhân dân TP. Nhìn chung họat động của các hội quần chúng góp phần ổn định chính trị, xã hội, an ninh, góp phần hoạt động của TP, đối ngoại hiệu quả. Tuy nhiên, một số hội hoạt động chưa đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, chưa đoàn kết, thiếu thống nhất, chưa tập hợp thống nhất các hội có chức năng gần giống nhau.

Để phát huy hiệu quả các hội quần chúng trong thời gian tới, bà Võ Thị Dung đề nghị: Ban cán sự đảng Ủy ban phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy rà soát lại các hội chưa hoạt động đúng tiêu chí, theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường quản lý để các hội hoạt động đúng điều lệ và được chính quyền công nhận và có giải pháp kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn để hoạt động hội theo đúng pháp luật, tránh hiện tượng hành chính hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của hội theo đúng quy định pháp luật. "Cấp ủy quan tâm, tiếp tục phân công đảng viên, cán bộ làm nòng cốt và nơi nào có điều kiện thì xây dựng tổ chức đảng, đặc biệt các mô hình tập hợp có hiệu quả có sự đúc kết nhân ra. Đối với Ban Dân vận tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng ủy ban để rà soát, nắm lại, phân loại và dự báo các hình thức tập hợp, thông qua dịch vụ, kinh tế, không gian mạng...từ đó đề xuất các giải pháp, tăng cường lãnh đạo, đặc biệt là xây dựng lực lượng nòng cốt trong hình thức tập hợp này", bà Dung đề nghị.

Qua hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy quan tâm chỉ đạo để chính quyền tăng cường rà soát lại hoạt động của các hội, có sự phản ánh, lãnh đạo, kịp thời ngăn chặn sai phạm trong hoạt động của hội quần chúng.

Tin liên quan