028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  tin tphcm

Thành ủy TPHCM triển khai Chỉ thị về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030

(VOH) - Việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị 25 có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu và rộng, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam...

Sáng 8/8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị số 32 ngày 18/2/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới” và Chỉ thị số 25 ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” đến toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố. 

Thành ủy TPHCM triển khai Chỉ thị về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030

Toàn cảnh hội nghị

Quán triệt, triển khai chỉ thị số 25 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, ông Lê Hoài Trung-Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận định: Đây là văn bản chỉ đạo đầu tiên của Đảng ta về công tác đối ngoại đa phương của đất nước. Trong đó Chỉ thị 25 xác định mục tiêu cho công tác đối ngoại đa phương thời gian tới là “nỗ lực vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt hoặc hòa giải tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước”, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của nước ta. Chỉ thị đề ra 6 quan điểm chỉ đạo chính và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội, môi trường, giáo dục - đào tạo…Việc thực hiện thắng lợi Chỉ thị 25 có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu và rộng, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam, đồng thời tranh thủ các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng quán triệt, triển khai chỉ thị số 32 ngày 18/2/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.