Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • TPHCM: Công tác Tuyên giáo cần có quyết tâm đổi mới phương thức, cách làm

  (VOH) - Năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy cải tiến và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo.

  Đặc biệt tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đây là kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 được Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức vào sáng 10/1.

  Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2018, bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, nêu một số hạn chế, tồn tại cần lưu ý như: chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay còn nặng về lý luận, việc nắm dư luận xã hội chưa nắm bắt thông tin dư luận, đội ngũ báo cáo viên chất lượng chưa đồng đều, chưa có nhiều bài viết có tầm và sức thuyết phục lớn trên báo chí và không gian mạng để phản bác các quan điểm sai trái.

  Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tham quan khu trưng bày tại lễ tổng kết.

  Lãnh đạo Thành ủy TPHCM tham quan khu trưng bày tại lễ tổng kết.

  9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019

  Năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền học tập, triển khai các nghị quyết, tham mưu ban hành sớm kế hoạch, nội dung chỉ đạo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng bộ TP và Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, triển khai thực hiện đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP, ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm báo chí TP.

  Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề ra một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng. Trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, xây dựng lực lượng nòng cốt, đội ngũ cộng tác viên mạnh trên các lĩnh vực quan trọng, nâng cao nhận thức thực hiện công tác tư tưởng là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

  Đồng thời, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường gắn với việc xây dựng thành phố thông minh, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, thực hiện công tác tuyên giáo hướng về cơ sở, phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động các cụm thi đua, đẩy mạnh công tác phát hiện bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về công tác tư tưởng, văn hóa, về thi đua lao động, học tập, sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

  Tuyên giáo cần có quyết tâm đổi mới phương thức, cách làm

  Các tập thể nhận bằng khen của ban Thường vụ Thành ủy.

  Chia sẻ về công tác tuyên truyền trên địa bàn quận trong thời gian qua, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân cho biết: đối với tuyên truyền giáo dục nhân dân và cán bộ thì quận phát hành tờ thông tin quận, thành lập thêm tờ tin của phường, để tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các chủ trương. Quá trình tuyên truyền thì chúng tôi thấy đối với các giới thì nên gặp gỡ tổ chức đối thoại, vừa tuyên truyền vừa tạo sự đồng thuận.

  Nắm bắt tình hình hội viên thông qua hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ TP đã tuyên truyền, vận động và định hướng dư luận xã hội kịp thời, hiệu quả, bà Lâm Thị Ngọc Hoa –Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP cho biết hiện nay dự báo tình hình nhân dân, thì chúng ta cũng thường xuyên nắm và báo cáo kịp thời, tuy nhiên mong muốn sau khi dự báo tình hình nhân dân như vậy thì cần thông tin nhanh, chính thức, để đó là cơ sở để nhân dân tin vào Đảng, chính quyền, nhà nước.

  Đẩy mạnh tuyên truyền điển hình sáng tạo

  Đánh giá cao những đóng góp của ngành tuyên giáo vào sự phát triển của TP, theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân, hoạt động công tác tuyên giáo, đặc biệt công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu hơn, rộng hơn. Trong năm 2019, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn ngành tuyên giáo TP cần có quyết tâm mới, đổi mới phương thức, cách làm hiệu quả hơn góp phần để TP hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Cán bộ làm tuyên giáo cần có nhạy cảm về chính trị trong công tác truyền thông và truyền thông phải đi trước. Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Truyền thông phải vào cuộc trước và sau sự kiện nhạy cảm hoặc các quá trình lớn, nếu coi phong trào sáng tạo là việc dài hạn thì truyền thông cũng phải đi trước, đi sau, năm 2019 nhấn mạnh truyền thông sáng tạo để phát triển".

  Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh tuyên truyền điển hình sáng tạo, tuyên truyền bằng người thật, việc thật, nhấn mạnh những người có hoạt động sáng tạo để hình thành văn hóa sáng tạo của TP. Yếu tố đầu tiên của hệ sinh thái sáng tạo là văn hóa sáng tạo. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục phải giảng dạy về sáng tạo. Cùng với chính sách hỗ trợ sáng tạo, phải đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về hoạt động sáng tạo, đặc biệt là tấm gương người sáng tạo thành công. Cần hình thành hoạt động truyền thông sáng tạo để phát triển TP từ nay đến năm 2030. Ngành Tuyên giáo có vai trò quan trọng trong nội dung này, giúp TP thúc đẩy phong trào sáng tạo. Cùng với đó là thực hiện mạnh mẽ hơn việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

  Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 40 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng giấy khen cho 33 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

  Bài, ảnh: Minh Hiệp