028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025

​(VOH) - Sáng 8/12 tại thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Hội nghị cũng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển; Nghị quyết Đảng Bộ Vùng Cảnh sát biển lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị

Đại tá Lê Trọng Phổ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Theo đó, Nghị quyết xác định một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu là: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thuận lợi, vị thế và uy tín của Quân đội, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Cảnh sát biển lần thứ V; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Lê Trọng Phổ - Phó Chính ủy BTL Vùng CSB 3 thực hiện quán triệt các nội dung

Sau hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ, cần chủ động tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; nắm chắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.