Xét nghiệm COVID-19 đợt 1 cho phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng ở Hà Nội

Tin liên quan