Ford triệu hồi 125.000 xe SUV và bán tải do nguy cơ cháy buồng động cơ

Tin liên quan