Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • MAX 4D 21/9 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 21/9/2019

  16:00 - 21/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 21/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 21/9/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 21/9 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 7 21/9/2019

  16:00 - 21/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 21/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 21/9/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 3D 20/9 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 20/9/2019

  16:00 - 20/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 20/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 203/9/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 20/9 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 6 20/9/2019

  16:00 - 20/09/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 20/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 20/9/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 4D 19/9 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 19/9/2019

  16:00 - 19/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 19/9/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 19/9 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 5 19/9/2019

  16:00 - 19/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 19/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 19/9/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 3D 18/9 - KQXS Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 18/9/2019

  16:00 - 18/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 18/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 18/9/2019, mời quý vị đón xem.

  MEGA 645 18/9 - KQ xổ số Vietlott MEGA 6/45 hôm nay thứ 4 18/9/2019

  16:00 - 18/09/2019

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 18/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 18/9/2019, mời quý vị đón xem.

  MAX 4D 17/9 - KQXS Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 17/9/2019

  16:00 - 17/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 17/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/9/2019, mời quý vị đón xem.

  POWER 655 17/9 - KQXS Vietlott POWER 6/55 hôm nay thứ 3 17/9/2019

  16:00 - 17/09/2019

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 17/9/2019. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/9/2019, mời quý vị đón xem.