Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott MAX 3D 20/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 20/1/2020

  16:00 - 20/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 20/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 20/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 19/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 19/1/2020

  16:00 - 19/01/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay chủ nhật ngày 19/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 19/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 18/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 18/1/2020

  16:00 - 18/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 18/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 18/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 18/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 18/1/2020

  16:00 - 18/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 18/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 18/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 17/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 17/1/2020

  16:00 - 17/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 17/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 17/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 17/1/2020

  16:00 - 17/01/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 17/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 16/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 16/1/2020

  16:00 - 16/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 16/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 16/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 16/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 16/1/2020

  16:00 - 16/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 16/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 16/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 15/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 15/1/2020

  16:00 - 15/01/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 4 ngày 15/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 15/1/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 15/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 4 15/1/2020

  16:00 - 15/01/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 4 ngày 15/1/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 15/1/2020, mời quý vị đón xem.