Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Vietlott POWER 655 17/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 17/3/2020

  16:00 - 17/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 3 ngày 17/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 17/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 3 17/3/2020

  16:00 - 17/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 3 ngày 17/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 17/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 16/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 2 16/3/2020

  16:00 - 16/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 2 ngày 16/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 16/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 15/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay chủ nhật 15/3/2020

  16:00 - 15/03/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay chủ nhật ngày 15/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 15/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 14/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 14/3/2020

  16:00 - 14/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 7 ngày 14/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 14/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 14/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 7 14/3/2020

  16:00 - 14/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 7 ngày 14/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 14/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 3D 13/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 13/3/2020

  16:00 - 13/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 3D hôm nay thứ 6 ngày 13/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 13/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MEGA 645 13/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 6 13/3/2020

  16:00 - 13/03/2020

  Trực tiếp xổ số Vietlott MEGA 645 hôm nay thứ 6 ngày 13/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 13/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott MAX 4D 12/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 12/3/2020

  16:00 - 12/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott MAX 4D hôm nay thứ 5 ngày 12/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 12/3/2020, mời quý vị đón xem.

  Vietlott POWER 655 12/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay thứ 5 12/3/2020

  16:00 - 12/03/2020

  Cập nhật kết quả xổ số Vietlott POWER 655 hôm nay thứ 5 ngày 12/3/2020. Kết quả xổ số sẽ được cập nhật vào lúc 18h30 ngày 12/3/2020, mời quý vị đón xem.