Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBD 29/5 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 29/5/2020

  12:59 - 29/05/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/5/2020

  XSBD 22/5 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 22/5/2020

  12:59 - 22/05/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/5/2020

  XSBD 15/5 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 15/5/2020

  13:00 - 15/05/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/5/2020

  XSBD 8/5 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 8/5/2020

  12:59 - 08/05/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/5/2020

  XSBD 1/5 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 1/5/2020

  12:59 - 01/05/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/5/2020

  XSBD 27/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSBD 20/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 20/3/2020

  12:59 - 20/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/3/2020

  XSBD 13/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 13/3/2020

  12:59 - 13/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/3/2020

  XSBD 6/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 6/3/2020

  12:59 - 06/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/3/2020

  XSBD 28/2 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 28/2/2020

  12:59 - 28/02/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/2/2020