Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBTH 14/11 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 14/11/2019

  12:59 - 14/11/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/11/2019

  XSBTH 7/11 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 7/11/2019

  12:59 - 07/11/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/11/2019

  XSBTH 31/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 31/10/2019

  12:59 - 31/10/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/10/2019

  XSBTH 24/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 24/10/2019

  13:00 - 24/10/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/10/2019

  XSBTH 17/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/10/2019

  XSBTH 10/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSBTH 3/10 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 3/10/2019

  13:00 - 03/10/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/10/2019

  XSBTH 26/9 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 26/9/2019

  13:00 - 26/09/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/9/2019

  XSBTH 19/9 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 19/9/2019

  13:00 - 19/09/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/9/2019

  XSBTH 12/9 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 12/9/2019

  13:00 - 12/09/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/9/2019