Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBTH 27/2 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 27/2/2020

  12:59 - 27/02/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/2/2020

  XSBTH 20/2 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSBTH 13/2 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 13/2/2020

  12:59 - 13/02/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/2/2020

  XSBTH 6/2 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 6/2/2020

  12:58 - 06/02/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/2/2020

  XSBTH 30/1 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 30/1/2020

  12:59 - 30/01/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/1/2020

  XSBTH 23/1 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 23/1/2020

  12:59 - 23/01/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/1/2020

  XSBTH 16/1 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 16/1/2020

  12:58 - 16/01/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/1/2020

  XSBTH 9/1 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 9/1/2020

  12:59 - 09/01/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/1/2020

  XSBTH 2/1 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 2/1/2020

  12:59 - 02/01/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/1/2020

  XSBTH 26/12 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 26/12/2019

  12:59 - 26/12/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/12/2019