Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSCT 25/3 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 25/3/2020

  12:59 - 25/03/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/3/2020

  XSCT 18/3 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 18/3/2020

  12:59 - 18/03/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/3/2020

  XSCT 11/3 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 11/3/2020

  12:59 - 11/03/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/3/2020

  XSCT 4/3 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 4/3/2020

  12:59 - 04/03/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/3/2020

  XSCT 26/2 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 26/2/2020

  12:58 - 26/02/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/2/2020

  XSCT 19/2 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSCT 12/2 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 12/2/2020

  12:59 - 12/02/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/2/2020

  XSCT 5/2 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 5/2/2020

  12:58 - 05/02/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/2/2020

  XSCT 29/1 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 29/1/2020

  12:59 - 29/01/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/1/2020

  XSCT 22/1 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 22/1/2020

  12:59 - 22/01/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/1/2020