Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDLK 31/3 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 31/3/2020

  12:59 - 31/03/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/3/2020

  XSDLK 24/3 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 24/3/2020

  12:59 - 24/03/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/3/2020

  XSDLK 17/3 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 17/3/2020

  12:59 - 17/03/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/3/2020

  XSDLK 10/3 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 10/3/2020

  12:59 - 10/03/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/3/2020

  XSDLK 3/3 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 3/3/2020

  12:59 - 03/03/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/3/2020

  XSDLK 25/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 25/2/2020

  12:59 - 25/02/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/2/2020

  XSDLK 18/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 18/2/2020

  12:59 - 18/02/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/2/2020

  XSDLK 11/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 11/2/2020

  12:59 - 11/02/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/2/2020

  XSDLK 4/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 4/2/2020

  12:59 - 04/02/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/2/2020

  XSDLK 28/1 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 28/1/2020

  12:59 - 28/01/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/1/2020