Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 22/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 22/2/2020

  12:59 - 22/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/2/2020

  XSDNG 19/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSDNG 15/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 15/2/2020

  12:59 - 15/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/2/2020

  XSDNG 12/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 12/2/2020

  12:59 - 12/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/2/2020

  XSDNG 8/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 8/2/2020

  12:59 - 08/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/2/2020

  XSDNG 5/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 5/2/2020

  12:58 - 05/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/2/2020

  XSDNG 1/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 1/2/2020

  12:59 - 01/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/2/2020

  XSDNG 29/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 29/1/2020

  12:59 - 29/01/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/1/2020

  XSDNG 25/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 25/1/2020

  12:59 - 25/01/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/1/2020

  XSDNG 22/1 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 22/1/2020

  12:59 - 22/01/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/1/2020