Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDNG 27/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 27/5/2020

  12:59 - 27/05/2020

  (VOH) - XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/5/2020.

  XSDNG 23/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 23/5/2020

  12:59 - 23/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/5/2020

  XSDNG 20/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 20/5/2020

  12:59 - 20/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/5/2020

  XSDNG 16/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 16/5/2020

  12:59 - 16/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/5/2020

  XSDNG 13/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 13/5/2020

  13:00 - 13/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/5/2020

  XSDNG 9/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 9/5/2020

  12:59 - 09/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/5/2020

  XSDNG 6/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 6/5/2020

  12:59 - 06/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/5/2020

  XSDNG 2/5 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 2/5/2020

  12:59 - 02/05/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/5/2020

  XSDNG 29/4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 29/4/2020

  12:59 - 29/04/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/4/2020

  XSDNG 25/4 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 7 25/4/2020

  13:00 - 25/04/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/4/2020