Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDT 17/2 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 17/2/2020

  12:59 - 17/02/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/2/2020

  XSDT 10/2 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 10/2/2020

  12:59 - 10/02/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/2/2020

  XSDT 3/2 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 3/2/2020

  12:59 - 03/02/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/2/2020

  XSDT 27/1 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 27/1/2020

  12:59 - 27/01/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/1/2020

  XSDT 20/1 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 20/1/2020

  12:59 - 20/01/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/1/2020

  XSDT 13/1 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 13/1/2020

  12:59 - 13/01/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/1/2020

  XSDT 6/1 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 6/1/2020

  12:59 - 06/01/2020

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/1/2020

  XSDT 30/12 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 30/12/2019

  12:59 - 30/12/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/12/2019

  XSDT 23/12 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 23/12/2019

  13:00 - 23/12/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/12/2019

  XSDT 16/12 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 16/12/2019

  13:00 - 16/12/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/12/2019