Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSDT 9/12 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 9/12/2019

  12:59 - 09/12/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/12/2019

  XSDT 2/12 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 2/12/2019

  12:59 - 02/12/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/12/2019

  XSDT 25/11 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 25/11/2019

  13:00 - 25/11/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/11/2019

  XSDT 18/11 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 18/11/2019

  12:59 - 18/11/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/11/2019

  XSDT 11/11 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 11/11/2019

  13:00 - 11/11/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/11/2019

  XSDT 4/11 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 4/11/2019

  12:59 - 04/11/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/11/2019

  XSDT 28/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 28/10/2019

  12:59 - 28/10/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/10/2019

  XSDT 21/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 21/10/2019

  13:00 - 21/10/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/10/2019

  XSDT 14/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 14/10/2019

  13:00 - 14/10/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/10/2019

  XSDT 7/10 - Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay Thứ 2 7/10/2019

  13:00 - 07/10/2019

  XSDT – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/10/2019