Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 11/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 11/11/2019

  13:00 - 11/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/11/2019

  XSHCM 9/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 9/11/2019

  13:00 - 09/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/11/2019

  XSHCM 4/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 4/11/2019

  12:59 - 04/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/11/2019

  XSHCM 2/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 2/11/2019

  12:59 - 02/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/11/2019

  XSHCM 28/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 28/10/2019

  12:59 - 28/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/10/2019

  XSHCM 26/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 26/10/2019

  13:00 - 26/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/10/2019

  XSHCM 21/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 21/10/2019

  13:00 - 21/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/10/2019

  XSHCM 19/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSHCM 14/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 14/10/2019

  13:00 - 14/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/10/2019

  XSHCM 12/10 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/10/2019