Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 15/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 15/7/2019

  13:00 - 15/07/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/7/2019

  XSHCM 13/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 13/7/2019

  13:00 - 13/07/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/7/2019

  XSHCM 8/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 8/7/2019

  13:00 - 08/07/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/7/2019

  XSHCM 6/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 6/7/2019

  13:00 - 06/07/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/7/2019

  XSHCM 1/7 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 1/7/2019

  13:00 - 01/07/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/7/2019

  XSHCM 29/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 29/6/2019

  13:00 - 29/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/6/2019

  XSHCM 24/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 24/6/2019

  13:00 - 24/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/6/2019

  XSHCM 22/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 22/6/2019

  13:00 - 22/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/6/2019

  XSHCM 17/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 17/6/2019

  13:00 - 17/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/6/2019

  XSHCM 15/6 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 15/6/2019

  13:00 - 15/06/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/6/2019