Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 9/12 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 9/12/2019

  12:59 - 09/12/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/12/2019

  XSHCM 7/12 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 7/12/2019

  12:59 - 07/12/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/12/2019

  XSHCM 2/12 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 2/12/2019

  12:59 - 02/12/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/12/2019

  XSHCM 30/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 30/11/2019

  13:00 - 30/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/11/2019

  XSHCM 25/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 25/11/2019

  13:00 - 25/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/11/2019

  XSHCM 23/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 23/11/2019

  13:00 - 23/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/11/2019

  XSHCM 18/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 18/11/2019

  12:59 - 18/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/11/2019

  XSHCM 16/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 16/11/2019

  12:59 - 16/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/11/2019

  XSHCM 11/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 11/11/2019

  13:00 - 11/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/11/2019

  XSHCM 9/11 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 9/11/2019

  13:00 - 09/11/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/11/2019