Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSHCM 20/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 20/5/2019

  13:00 - 20/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/5/2019

  XSHCM 18/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/5/2019

  XSHCM 13/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 13/5/2019

  13:00 - 13/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/5/2019

  XSHCM 11/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 11/5/2019

  13:00 - 11/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/5/2019

  XSHCM 6/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 6/5/2019

  12:59 - 06/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/5/2019

  XSHCM 4/5 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 4/5/2019

  13:00 - 04/05/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/5/2019

  XSHCM 29/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 29/4/2019

  13:00 - 29/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/4/2019

  XSHCM 27/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 27/4/2019

  12:59 - 27/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/4/2019

  XSHCM 22/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 2 22/4/2019

  12:59 - 22/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/4/2019

  XSHCM 20/4 - Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay Thứ 7 20/4/2019

  12:59 - 20/04/2019

  XSHCM – Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/4/2019