Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 19/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 19/6/2019

  13:00 - 19/06/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/6/2019

  XSKH 16/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 16/6/2019

  13:00 - 16/06/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/6/2019

  XSKH 12/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 12/6/2019

  13:00 - 12/06/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/6/2019

  XSKH 9/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 9/6/2019

  13:00 - 09/06/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/6/2019

  XSKH 5/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 5/6/2019

  13:00 - 05/06/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/6/2019

  XSKH 2/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 2/6/2019

  13:00 - 02/06/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/6/2019

  XSKH 29/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 29/5/2019

  12:59 - 29/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/5/2019

  XSKH 26/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 26/5/2019

  12:59 - 26/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/5/2019

  XSKH 22/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 22/5/2019

  13:00 - 22/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/5/2019

  XSKH 19/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 19/5/2019

  13:00 - 19/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/5/2019