Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 4/12 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSKH 1/12 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 1/12/2019

  12:59 - 01/12/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/12/2019

  XSKH 27/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/11/2019

  XSKH 24/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 24/11/2019

  13:00 - 24/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/11/2019

  XSKH 20/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 20/11/2019

  13:00 - 20/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/11/2019

  XSKH 17/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 17/11/2019

  12:59 - 17/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/11/2019

  XSKH 13/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 13/11/2019

  12:59 - 13/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/11/2019

  XSKH 10/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 10/11/2019

  13:00 - 10/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/11/2019

  XSKH 6/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 6/11/2019

  12:59 - 06/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/11/2019

  XSKH 3/11 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 3/11/2019

  12:59 - 03/11/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/11/2019