Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 29/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 29/3/2020

  12:59 - 29/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/3/2020

  XSKH 25/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 25/3/2020

  12:59 - 25/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/3/2020

  XSKH 22/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 22/3/2020

  12:59 - 22/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/3/2020

  XSKH 18/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 18/3/2020

  12:59 - 18/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/3/2020

  XSKH 15/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 15/3/2020

  12:59 - 15/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/3/2020

  XSKH 11/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 11/3/2020

  12:59 - 11/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 11/3/2020

  XSKH 8/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 8/3/2020

  12:59 - 08/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/3/2020

  XSKH 4/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 4/3/2020

  12:59 - 04/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 4/3/2020

  XSKH 1/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 1/3/2020

  12:59 - 01/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/3/2020

  XSKH 26/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 26/2/2020

  12:58 - 26/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/2/2020