Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 19/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 19/5/2019

  13:00 - 19/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/5/2019

  XSKH 15/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSKH 12/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 12/5/2019

  13:00 - 12/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/5/2019

  XSKH 8/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 8/5/2019

  13:00 - 08/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 8/5/2019

  XSKH 5/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 5/5/2019

  12:59 - 05/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/5/2019

  XSKH 1/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 1/5/2019

  13:00 - 01/05/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/5/2019

  XSKH 28/4 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 28/4/2019

  13:00 - 28/04/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/4/2019

  XSKH 24/4 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 24/4/2019

  12:59 - 24/04/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/4/2019

  XSKH 21/4 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 21/4/2019

  12:59 - 21/04/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/4/2019

  XSKH 17/4 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 17/4/2019

  12:59 - 17/04/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/4/2019