Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 24/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 24/5/2020

  12:59 - 24/05/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/5/2020

  XSKH 20/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 20/5/2020

  12:59 - 20/05/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/5/2020

  XSKH 17/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 17/5/2020

  12:59 - 17/05/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/5/2020

  XSKH 13/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 13/5/2020

  13:00 - 13/05/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 13/5/2020

  XSKH 10/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 10/5/2020

  12:59 - 10/05/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/5/2020

  XSKH 6/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 6/5/2020

  12:59 - 06/05/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 6/5/2020

  XSKH 3/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 3/5/2020

  12:59 - 03/05/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/5/2020

  XSKH 29/4 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 29/4/2020

  12:59 - 29/04/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/4/2020

  XSKH 26/4 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 26/4/2020

  12:59 - 26/04/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/4/2020

  XSKH 29/3 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 29/3/2020

  12:59 - 29/03/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/3/2020