Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSKH 1/7 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 1/7/2020

  12:59 - 01/07/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 1/7/2020

  XSKH 28/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 28/6/2020

  12:59 - 28/06/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/6/2020

  XSKH 24/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 24/6/2020

  13:00 - 24/06/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/6/2020

  XSKH 21/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 21/6/2020

  13:00 - 21/06/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/6/2020

  XSKH 17/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 17/6/2020

  12:59 - 17/06/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/6/2020

  XSKH 14/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 14/6/2020

  12:59 - 14/06/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/6/2020

  XSKH 10/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 10/6/2020

  12:59 - 10/06/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/6/2020

  XSKH 7/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 7/6/2020

  12:59 - 07/06/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/6/2020

  XSKH 3/6 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 3/6/2020

  13:00 - 03/06/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/6/2020

  XSKH 31/5 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Chủ nhật 31/5/2020

  12:59 - 31/05/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/5/2020