Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 19/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSMB 18/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 18/7/2019

  13:00 - 18/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/7/2019

  XSMB 17/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 17/7/2019

  13:00 - 17/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/7/2019

  XSMB 16/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 16/7/2019

  13:00 - 16/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/07/2019

  XSMB 15/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 15/7/2019

  13:00 - 15/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/7/2019

  XSMB 14/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 14/7/2019

  13:00 - 14/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/7/2019

  XSMB 13/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 13/7/2019

  13:00 - 13/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/7/2019

  XSMB 12/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 12/7/2019

  13:00 - 12/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/7/2019

  XSMB 11/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 11/7/2019

  13:00 - 11/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 11/7/2019

  XSMB 10/7 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 10/7/2019

  13:00 - 10/07/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/7/2019