Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 7/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 7/6/2020

  12:59 - 07/06/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 7/6/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 6/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 6/6/2020

  12:59 - 06/06/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 6/6/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 5/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 5/6/2020

  12:59 - 05/06/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5/6/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 4/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 4/6/2020

  13:00 - 04/06/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 4/6/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 3/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 3/6/2020

  13:00 - 03/06/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 3/6/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 2/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 2/6/2020

  13:00 - 02/06/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 2/6/2020.

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 1/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 1/6/2020

  13:00 - 01/06/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 1/6/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 31/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 31/5/2020

  12:59 - 31/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 31/5/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 30/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 30/5/2020

  12:59 - 30/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/5/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 29/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 29/5/2020

  12:59 - 29/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/5/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc