Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 17/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 16/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 16/10/2019

  13:00 - 16/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 15/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 15/10/2019

  13:00 - 15/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 14/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 14/10/2019

  13:00 - 14/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 13/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 13/10/2019

  13:00 - 13/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 12/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 11/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 11/10/2019

  13:00 - 11/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 11/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 10/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 9/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 9/10/2019

  13:00 - 09/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 9/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 8/10 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 8/10/2019

  13:00 - 08/10/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 8/10/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc