Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 22/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 22/2/2020

  12:59 - 22/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 21/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 21/2/2020

  12:59 - 21/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 20/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 19/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 18/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 18/2/2020

  12:59 - 18/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 17/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 17/2/2020

  12:59 - 17/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 16/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 16/2/2020

  12:59 - 16/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 15/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 15/2/2020

  12:59 - 15/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 14/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 14/2/2020

  12:59 - 14/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 13/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 13/2/2020

  12:59 - 13/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/2/2020

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc