Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 20/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSMB 19/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 19/6/2019

  13:00 - 19/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/6/2019

  XSMB 18/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 18/6/2019

  13:00 - 18/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/6/2019.

  XSMB 17/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 17/6/2019

  13:00 - 17/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/6/2019

  XSMB 16/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 16/6/2019

  13:00 - 16/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/6/2019

  XSMB 15/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 15/6/2019

  13:00 - 15/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/6/2019

  XSMB 14/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 14/6/2019

  13:00 - 14/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/6/2019

  XSMB 13/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 13/6/2019

  13:00 - 13/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/6/2019

  XSMB 12/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 12/6/2019

  13:00 - 12/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/6/2019

  XSMB 11/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 11/6/2019

  13:00 - 11/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 11/6/2019