Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 13/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 13/12/2019

  12:59 - 13/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 12/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 12/12/2019

  12:59 - 12/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 11/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 11/12/2019

  12:59 - 11/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 11/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 10/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 10/12/2019

  12:59 - 10/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 9/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 9/12/2019

  12:59 - 09/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 9/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 8/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 8/12/2019

  12:59 - 08/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 8/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 7/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 7/12/2019

  12:59 - 07/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 7/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 6/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 6/12/2019

  12:59 - 06/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 6/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 5/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 5/12/2019

  12:59 - 05/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc

  XSMB 4/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSMB - Xổ Số Miền Bắc