Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 22/8 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 22/8/2019

  13:00 - 22/08/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/8/2019

  XSMN - Xổ Số Miền Nam

  XSTN 22/8 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 22/8/2019

  13:00 - 22/08/2019

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/8/2019

  XSTN - Xổ Số Tây Ninh

  XSBTH 22/8 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 22/8/2019

  13:00 - 22/08/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/8/2019

  XSBTH - Xổ Số Bình Thuận

  XSAG 22/8 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 22/8/2019

  13:00 - 22/08/2019

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/8/2019

  XSAG - Xổ Số An Giang

  XSMN 21/8 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 4 21/8/2019

  13:00 - 21/08/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/8/2019

  XSMN - Xổ Số Miền Nam

  XSST 21/8 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 21/8/2019

  13:00 - 21/08/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/8/2019

  XSST - Xổ số Sóc Trăng

  XSDN 21/8 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 21/8/2019

  13:00 - 21/08/2019

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/8/2019

  XSĐN - Xổ số Đồng Nai

  XSCT 21/8 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 21/8/2019

  13:00 - 21/08/2019

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/8/2019

  XSCT - Xổ số Cần Thơ

  XSMN 20/8 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 3 20/8/2019

  13:00 - 20/08/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/8/2019

  XSMN - Xổ Số Miền Nam

  XSVT 20/8 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 20/8/2019

  13:00 - 20/08/2019

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/8/2019

  XSVT - Xổ Số Vũng Tàu