Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 28/5 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSMN - Xổ Số Miền Nam

  XSTN 28/5 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSTN - Xổ Số Tây Ninh

  XSBTH 28/5 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSBTH - Xổ Số Bình Thuận

  XSAG 28/5 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSAG - Xổ Số An Giang

  XSMN 27/5 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 4 27/5/2020

  12:59 - 27/05/2020

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/5/2020

  XSMN - Xổ Số Miền Nam

  XSST 27/5 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 27/5/2020

  12:59 - 27/05/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/5/2020

  XSST - Xổ số Sóc Trăng

  XSDN 27/5 - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay Thứ 4 27/5/2020

  12:59 - 27/05/2020

  XSDN – Kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/5/2020

  XSĐN - Xổ số Đồng Nai

  XSCT 27/5 - Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay Thứ 4 27/5/2020

  12:59 - 27/05/2020

  XSCT – Kết quả xổ số kiến thiết Cần Thơ được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/5/2020

  XSCT - Xổ số Cần Thơ

  XSMN 26/5 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 3 26/5/2020

  12:59 - 26/05/2020

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/5/2020

  XSMN - Xổ Số Miền Nam

  XSVT 26/5 - Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay Thứ 3 26/5/2020

  12:59 - 26/05/2020

  XSVT – Kết quả xổ số kiến thiết Vũng Tàu được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/5/2020

  XSVT - Xổ Số Vũng Tàu