Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMT 20/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSMT - Xổ Số Miền Trung

  XSQT 20/2 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSQT - Xổ Số Quảng Trị

  XSQB 20/2 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSQB - Xổ Số Quảng Bình

  XSBDI 20/2 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSBDI - Xổ Số Bình Định

  XSMT 19/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSMT - Xổ Số Miền Trung

  XSKH 19/2 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSKH - Xổ Số Khánh Hòa

  XSDNG 19/2 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSDNG - Xổ Số Đà Nẵng

  XSMT 18/2 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 3 18/2/2020

  12:59 - 18/02/2020

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/2/2020

  XSMT - Xổ Số Miền Trung

  XSQNA 18/2 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay Thứ 3 18/2/2020

  12:59 - 18/02/2020

  XSQNA – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/2/2020

  XSQNA - Xổ Số Quảng Nam

  XSDLK 18/2 - Kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay Thứ 3 18/2/2020

  12:59 - 18/02/2020

  XSDLK – Kết quả xổ số kiến thiết Đắk Lắk được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/2/2020

  XSDLK - Xổ Số Đắk Lắk