Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMT 19/7 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSNT 19/7 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSGL 19/7 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 19/7/2019

  13:00 - 19/07/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/7/2019

  XSMT 18/7 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 18/7/2019

  13:00 - 18/07/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/7/2019

  XSQT 18/7 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 18/7/2019

  13:00 - 18/07/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/7/2019

  XSQB 18/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 18/7/2019

  13:00 - 18/07/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/7/2019

  XSBDI 18/7 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 18/7/2019

  13:00 - 18/07/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 18/7/2019

  XSMT 17/7 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 4 17/7/2019

  13:00 - 17/07/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/7/2019

  XSKH 17/7 - Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay Thứ 4 17/7/2019

  13:00 - 17/07/2019

  XSKH – Kết quả xổ số kiến thiết Khánh Hòa được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/7/2019

  XSDNG 17/7 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay Thứ 4 17/7/2019

  13:00 - 17/07/2019

  XSDNG – Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/7/2019