Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQNG 19/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSQNG 12/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/10/2019

  XSQNG 5/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 5/10/2019

  13:00 - 05/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/10/2019

  XSQNG 28/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 28/9/2019

  13:00 - 28/09/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/9/2019

  XSQNG 21/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 21/9/2019

  13:00 - 21/09/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/9/2019

  XSQNG 14/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 14/9/2019

  13:00 - 14/09/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/9/2019

  XSQNG 7/9 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 7/9/2019

  13:00 - 07/09/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/9/2019

  XSQNG 31/8 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 31/8/2019

  13:00 - 31/08/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/8/2019

  XSQNG 24/8 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 24/8/2019

  13:00 - 24/08/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/8/2019

  XSQNG 17/8 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 17/8/2019

  13:00 - 17/08/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/8/2019