Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQNG 30/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 30/5/2020

  12:59 - 30/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/5/2020

  XSQNG 23/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 23/5/2020

  12:59 - 23/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/5/2020

  XSQNG 16/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 16/5/2020

  12:59 - 16/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/5/2020

  XSQNG 9/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 9/5/2020

  12:59 - 09/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/5/2020

  XSQNG 2/5 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 2/5/2020

  12:59 - 02/05/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/5/2020

  XSQNG 25/4 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 25/4/2020

  13:00 - 25/04/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 25/4/2020

  XSQNG 28/3 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 28/3/2020

  12:59 - 28/03/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/3/2020

  XSQNG 21/3 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 21/3/2020

  12:59 - 21/03/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/3/2020

  XSQNG 14/3 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 14/3/2020

  12:59 - 14/03/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/3/2020

  XSQNG 7/3 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 7/3/2020

  12:59 - 07/03/2020

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/3/2020