Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQNG 14/12 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 14/12/2019

  12:59 - 14/12/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/12/2019

  XSQNG 7/12 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 7/12/2019

  12:59 - 07/12/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/12/2019

  XSQNG 30/11 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 30/11/2019

  13:00 - 30/11/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 30/11/2019

  XSQNG 23/11 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 23/11/2019

  13:00 - 23/11/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/11/2019

  XSQNG 16/11 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 16/11/2019

  12:59 - 16/11/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 16/11/2019

  XSQNG 9/11 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 9/11/2019

  13:00 - 09/11/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 9/11/2019

  XSQNG 2/11 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 2/11/2019

  12:59 - 02/11/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 2/11/2019

  XSQNG 26/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 26/10/2019

  13:00 - 26/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/10/2019

  XSQNG 19/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 19/10/2019

  13:00 - 19/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/10/2019

  XSQNG 12/10 - Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay Thứ 7 12/10/2019

  13:00 - 12/10/2019

  XSQNG – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/10/2019