Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQT 17/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/10/2019

  XSQT 10/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSQT 3/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 3/10/2019

  13:00 - 03/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/10/2019

  XSQT 26/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 26/9/2019

  13:00 - 26/09/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26/9/2019

  XSQT 19/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 19/9/2019

  13:00 - 19/09/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 19/9/2019

  XSQT 12/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 12/9/2019

  13:00 - 12/09/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 12/9/2019

  XSQT 5/9 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 5/9/2019

  13:00 - 05/09/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/9/2019

  XSQT 29/8 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 29/8/2019

  13:00 - 29/08/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 29/8/2019

  XSQT 22/8 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 22/8/2019

  13:00 - 22/08/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 22/8/2019

  XSQT 15/8 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 15/8/2019

  13:00 - 15/08/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 15/8/2019