Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSQT 5/12 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 5/12/2019

  12:59 - 05/12/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5/12/2019

  XSQT 28/11 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 28/11/2019

  13:00 - 28/11/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 28/11/2019

  XSQT 21/11 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 21/11/2019

  13:00 - 21/11/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 21/11/2019

  XSQT 14/11 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 14/11/2019

  12:59 - 14/11/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/11/2019

  XSQT 7/11 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 7/11/2019

  12:59 - 07/11/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/11/2019

  XSQT 31/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 31/10/2019

  12:59 - 31/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31/10/2019

  XSQT 24/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 24/10/2019

  13:00 - 24/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 24/10/2019

  XSQT 17/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 17/10/2019

  13:00 - 17/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 17/10/2019

  XSQT 10/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 10/10/2019

  13:00 - 10/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10/10/2019

  XSQT 3/10 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 3/10/2019

  13:00 - 03/10/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 3/10/2019