Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSST 19/2 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSST 12/2 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 12/2/2020

  12:59 - 12/02/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 12/2/2020

  XSST 5/2 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 5/2/2020

  12:58 - 05/02/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 5/2/2020

  XSST 29/1 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 29/1/2020

  12:59 - 29/01/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/1/2020

  XSST 22/1 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 22/1/2020

  12:59 - 22/01/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/1/2020

  XSST 15/1 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 15/1/2020

  12:59 - 15/01/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/1/2020

  XSST 8/1 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 8/1/2020

  12:59 - 08/01/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/1/2020

  XSST 1/1 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 1/1/2020

  12:59 - 01/01/2020

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/1/2020

  XSST 25/12 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 25/12/2019

  13:00 - 25/12/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/12/2019

  XSST 18/12 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 18/12/2019

  13:00 - 18/12/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/12/2019