Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSST 4/12 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSST 27/11 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/11/2019

  XSST 20/11 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 20/11/2019

  13:00 - 20/11/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/11/2019

  XSST 13/11 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 13/11/2019

  12:59 - 13/11/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/11/2019

  XSST 6/11 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 6/11/2019

  12:59 - 06/11/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/11/2019

  XSST 30/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 30/10/2019

  12:59 - 30/10/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 30/10/2019

  XSST 23/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 23/10/2019

  13:00 - 23/10/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/10/2019

  XSST 16/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 16/10/2019

  13:00 - 16/10/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 16/10/2019

  XSST 9/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 9/10/2019

  13:00 - 09/10/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 9/10/2019

  XSST 2/10 - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay Thứ 4 2/10/2019

  13:00 - 02/10/2019

  XSST – Kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 2/10/2019