Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSTV 29/5 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 29/5/2020

  12:59 - 29/05/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/5/2020

  XSTV 22/5 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 22/5/2020

  12:59 - 22/05/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/5/2020

  XSTV 15/5 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 15/5/2020

  13:00 - 15/05/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15/5/2020

  XSTV 8/5 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 8/5/2020

  12:59 - 08/05/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 8/5/2020

  XSTV 1/5 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 1/5/2020

  12:59 - 01/05/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 1/5/2020

  XSTV 27/3 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSTV 20/3 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 20/3/2020

  12:59 - 20/03/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/3/2020

  XSTV 13/3 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 13/3/2020

  12:59 - 13/03/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 13/3/2020

  XSTV 6/3 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 6/3/2020

  12:59 - 06/03/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 6/3/2020

  XSTV 28/2 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 28/2/2020

  12:59 - 28/02/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 28/2/2020