Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVL 21/2 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 21/2/2020

  12:59 - 21/02/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/2/2020

  XSVL 14/2 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 14/2/2020

  12:59 - 14/02/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/2/2020

  XSVL 7/2 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 7/2/2020

  12:58 - 07/02/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/2/2020

  XSVL 31/1 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 31/1/2020

  12:59 - 31/01/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 31/1/2020

  XSVL 24/1 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 24/1/2020

  12:59 - 24/01/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/1/2020

  XSVL 17/1 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 17/1/2020

  12:58 - 17/01/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/1/2020

  XSVL 10/1 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 10/1/2020

  12:59 - 10/01/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 10/1/2020

  XSVL 3/1 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 3/1/2020

  12:59 - 03/01/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 3/1/2020

  XSVL 27/12 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 27/12/2019

  13:00 - 27/12/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/12/2019

  XSVL 20/12 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 20/12/2019

  12:59 - 20/12/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/12/2019