Trao tặng tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Chi bộ điện tử

NXB Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng 2 tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Chi bộ điện tử cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên một số đầu sách và các tủ sách điện tử.

Việc trao tặng 2 tủ sách sẽ cung cấp nguồn tư liệu chính thống để cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên tham khảo, nghiên cứu, từ đó lan tỏa những giá trị to lớn về đạo đức, văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh...

Trao tặng tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Chi bộ điện tử 1
NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tặng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên 2 tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Chi bộ điện tử

Trong khuôn khổ hội nghị trao đổi, đẩy mạnh công tác xuất bản, truyền thông, phát hành sách lý luận chính trị, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng 2 tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Chi bộ điện tử cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên một số đầu sách và các tủ sách điện tử.

Là một trong những nhà xuất bản đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, trong những năm vừa qua, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã đầu tư trang thiết bị, thực hiện số hóa các ấn phẩm đã xuất bản và ra mắt bạn đọc hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến Stbook.vn; đồng thời xây dựng và ra mắt nhiều tủ sách điện tử.

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ là 2 trong số các tủ sách điện tử do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành, cùng với Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách Thanh niên học và làm theo Bác; Tủ sách Công an nhân dân học tập và làm theo Bác...

Tin liên quan