028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII

(VOH) - Sáng 26/5, tại thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII.

Đại tá Lê Trọng Phổ, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chính ủy BTL Vùng dự và trực tiếp thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Cùng dự có Thiếu tướng Ngô Bình Minh, đảng ủy viên Đảng ủy Cảnh sát biển, Tư lệnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng.

Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII 1
Đại tá Lê Trọng Phổ - Ủy viên thường vụ đảng ủy, Phó Chính ủy BTL Vùng CSB 3 thông báo kết quả Hội Trung ương lần thứ năm của Đảng

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã nghe Đại tá Lê Trọng Phổthông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

Kết thúc hội nghị, thay mặt cho Thường vụ Đảng ủy Vùng Đại tá Lê Trọng Phổ yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện quán triệt, phổ biến, tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị mình nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.