Đà Nẵng và SLNA có thành tích tệ ra sao mà phải “trảm tướng”?

Tin liên quan