140 công dân Việt Nam tại Philippines được giải cứu đã về nước

Tin liên quan