028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

15 tuổi được đăng ký chính chủ xe cơ giới

(VOH) - Dự thảo thông tư cấp, đổi, thu hồi biển xe cơ giới qui định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe và người từ 15 tuổi được đăng ký chính chủ xe cơ giới.

Bộ luật dân sự 2015 quy định về độ tuổi để một cá nhân có quyền thực hiện đối với các giao dịch dân sự là từ đủ mười lăm tuổi đến nhỏ hơn mười tám tuổi.

15 tuổi được đăng ký chính chủ xe cơ giới
Người từ đủ 15 tuổi trở lên được đăng ký xe, nhưng phải được cha/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Tuy nhiên, đối với các giao dịch dân sự mà xác nhận đó là bất động sản hoặc là động sản thì người dưới 18 tuổi phải được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Bất động sản được xác định đó là đất đai, các tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà hay các công trình xây dựng và một số tài sản khác theo quy định của pháp luật. Động sản được xác định đó là những tài sản mà không phải là bất động sản. Do dó, phương tiện xe cơ giới được xác định là động sản.

Như vậy, độ tuổi được đứng tên trên đăng ký xe thì đó là khi một cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên nhưng khi đăng ký xe phải được cha/mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Về qui định biển số xe, với chủ xe là người Việt Nam, biển số xe được quản lý theo mã định danh cá nhân; đối với người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài; đối với tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số xe đó được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình.