Bắt giữ 5 người thuộc Trung tâm đăng kiểm 61.09D ở Bình Dương

Tin liên quan