Trung tâm đăng kiểm 60-05D hoạt động trở lại sau 2 tháng đóng cửa

Tin liên quan