Bộ Công Thương: Sẽ sử dụng Quỹ bình ổn giá hiệu quả để hạn chế biến động giá xăng dầu

Tin liên quan