Bộ GTVT yêu cầu xây dựng giá dịch vụ kiểm định mới trước ngày 7/6

VOH - Bộ GTVT có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định pháp luật, trình Bộ GTVT trước ngày 7/6/2023.

Văn bản nêu rõ, "Để đảm bảo cơ sở đề xuất Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về giá dịch vụ kiểm định vận tải hiện hành, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá để khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành tại các đơn vị đăng kiểm…

Xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải, đề xuất ban hành các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải trình Bộ GTVT thẩm định theo quy định”.

Bộ GTVT yêu cầu xây dựng giá dịch vụ kiểm định mới trước ngày 7/6 1
Bộ GTVT yêu cầu xây dựng giá dịch vụ kiểm định mới trước ngày 7/6 - Ảnh: internet 

Trước đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành.

Ngày 5/4/2023, Bộ GTVT giao Vụ Tài chính chủ trì cuộc họp mời Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Cục Đăng kiểm Việt Nam trao đổi về đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải.

Sau cuộc họp, thống nhất yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai việc đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các đơn vị đăng kiểm, và xây dựng phương án giá, đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện xe cơ giới theo quy định pháp luật và hướng dẫn tại cuộc họp với đại diện Cục Quản lý giá.

Tin liên quan