Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hoạt động đăng kiểm sẽ sớm trở lại bình thường

Tin liên quan