Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe

VOH - Đây là nội dung quan trọng trong tờ trình Cục Đăng kiểm vừa gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính về đề nghị điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định với xe cơ giới.

Theo Cục Đăng kiểm, để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đăng kiểm và duy trì hoạt động ổn định cho hệ thống đăng kiểm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm có văn bản hướng dẫn các đơn vị lập phương án giá gửi cục.

Đến ngày 19/5, Cục Đăng kiểm đã nhận được 101 phương án giá từ 122 trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe gửi về.

Cục Đăng kiểm lựa chọn 76 phương án đại diện cho 96 TTĐK xe làm cơ sở lập phương án đề xuất Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định.

Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe 1
Nguồn: Cục Đăng kiểm

Phương án giá bình quân dựa trên cơ sở xác định sản lượng, tổng chi phí của hoạt động kiểm định của hệ thống các đơn vị đăng kiểm.

Đồng thời xác định mức lợi nhuận tạm tính là 10% trên giá thành và thuế suất thuế VAT 10% trên cơ sở giá thành cộng lợi nhuận dự kiến để xác định giá dịch vụ kiểm định đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi để quy đổi mức giá kiểm định giữa các nhóm xe.

Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng.

Trường hợp in lại tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định đối với tình huống chủ xe bị mất tem, giấy chứng nhận kiểm định hoặc xin lưu hành trở lại (sau khi xin dừng nghỉ lưu hành) thì thu bằng 50% mức giá lập hồ sơ phương tiện.

Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe 2
Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe - Ảnh: internet 

Ngày 21/3 Bộ Giao thông vận tải ban hành thông tư 02 cho phép xe ô tô mới được miễn kiểm định lần đầu, nhiều loại xe được kéo dài chu kỳ kiểm định.

Theo Cục Đăng kiểm, quy định trên đã tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố tạo thêm khó khăn, làm sụt giảm doanh thu của các đơn vị đăng kiểm xe.

Việc xe được áp dụng ngay chu kỳ kiểm định mới làm các trung tâm đăng kiểm giảm nguồn thu khoảng hơn 132,6 tỷ đồng.

Tin liên quan