Từ hôm nay, gần 2 triệu phương tiện được tự động gia hạn chu kỳ kiểm định

Tin liên quan