Các địa phương tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận đất đai

(VOH) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị dự thảo luật Hợp tác xã cần quy định các địa phương tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận đất đai.

Sáng 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề, cho ý kiến về dự án luật Hợp tác xã sửa đổi.

Cho ý kiến về dự án luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hợp tác xã là tổ chức tự nguyện nhưng để đảm bảo phát triển tốt thì người đứng đầu phải có tiêu chí, tiêu chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Về các chính sách hỗ trợ hợp tác xã, trong đó có chính sách đất đai, Chủ tịch Quốc hội lưu ý yêu cầu phải khuyến khích hợp tác xã huy động nguồn lực đất đai từ các thành viên của tổ chức kinh tế hợp tác và thuận lợi cho việc tiếp cận đất đai.

Khi đó, cần quy định trong luật "chính quyền các cấp phải quan tâm bố trí để cho các hợp tác xã tiếp cận được đất đai". Quy định này tạo cơ sở thực hiện tại địa phương trong tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận đất đai, xây dựng trụ sở và các thiết chế cơ sở vật chất tối thiểu; gắn với thực hiện tích tụ được ruộng đất, huy động được nguồn lực đất đai từ các thành viên, tổ chức kinh tế của hợp tác xã.

Chủ tịch Quốc hội cũng dẫn ra một số trường hợp chủ tịch hợp tác xã đi xe Porsche nhưng không có trụ sở phải làm việc ở nhà riêng hay trường hợp một hợp tác xã tại H.Cao Phong (Hòa Bình) vẫn đang xin trụ sở của Chi cục thuế không dùng để vừa làm trụ sở vừa làm xưởng sơ chế, bảo quản cam trước khi xuất đi.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu thêm các chính sách như bảo hiểm nông nghiệp, Quỹ phát triển hợp tác xã, tín dụng nông nghiệp, bao phủ đa tầng bảo hiểm xã hội đến các thành viên hợp tác xã; huy động vốn tín dụng cho hợp tác xã…

Quy định cụ thể thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã

Một vấn đề khác cũng được Chủ tịch Quốc hội cho ý kiến là việc thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo “nghiên cứu kỹ hơn để có quy định cụ thể hơn”.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong luật cần có quy định cụ thể hơn về thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã, không khuyến khích chuyển đổi hợp tác xã thành doanh nghiệp nhưng việc thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã lại rất cần thiết. Thực tế cũng đã có những doanh nghiệp rất lớn và hoạt động hiệu quả bên trong hợp tác xã. Trên thế giới, có những hợp tác xã sở hữu cả tập đoàn.

Do đó, luật cần quy định cụ thể để phát triển hơn so với luật năm 2012, cần nghiên cứu tổng kết thực tiễn để có cơ sở quy định về điều kiện thành lập, cơ chế thành lập, quan hệ nội bộ tổ chức. Nếu quy định rõ được ván đề này sẽ là đột phá của dự thảo luật.

Tin liên quan