028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã vào tháng 9/2017

(VOH)- Thủ tướng chính phủ vừa ban hành Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 Dự kiến tổ chức vào tháng 9/2017

Luật Hợp Tác Xã 2012. Ảnh mih họa

Theo đó, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng đổi mới và các Bộ, ngành, liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã trong tháng 9/2017 tại Hà Nội.

Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thi hành Luật Hợp tác xã; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể chỉ đạo thi hành Luật Hợp tác xã trong những năm tiếp theo.

Cụ thể, từ tháng 4/2017 đến cuối tháng 6/2017, các Bộ, ngành, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố sẽ tiến hành sơ kết và tổ chức hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Bộ, ngành, địa phương mình

Từ tháng 4/2017 đến cuối tháng 6/2017, tiến hành khảo sát, làm việc với các địa phương, trong đó, Trung ương thành lập 7 đoàn công tác đi khảo sát, đôn đốc tại một số địa phương.

Từ tháng 4-6/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng đổi mới chỉ đạo 3 - 4 tỉnh đại diện theo vùng, miền (Bắc, Trung, Nam) tổ chức hội nghị sơ kết.

Từ đầu tháng 7/2017 đến cuối tháng 8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với báo cáo sơ kết.

Các Bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành liên quan chọn cá nhân, tập thể, cơ quan, hợp tác xã có thành tích điển hình trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, lập hồ sơ khen thưởng đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng theo quy định và công bố khen thưởng tại hội nghị sơ kết vào tháng 9/2017.