Cần nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí 2016 sớm và kỹ

VOH - Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, một số quy định của Luật Báo chí 2016 đã bộc lộ hạn chế, bất cập.

Phát biểu tại Hội thảo "Cơ sở khoa học và thực tiễn sửa đổi Luật Báo chí 2016”, diễn ra ngày 10/6, Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm cho biết, Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí phát triển vượt bậc, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của nhân dân được bảo đảm và phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp và luật định.

“Tuy nhiên, sau hơn 6 năm thi hành Luật Báo chí, trong bối cảnh sự phát triển khoa học - truyền thông hiện đại, một số quy định của Luật Báo chí bộc lộ hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn”, ông Nguyễn Thanh Lâm nói. 

Cần nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí 2016 sớm và kỹ 1
Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VNN

Tháng 3/2023, Bộ TT-TT có báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Báo chí năm 2016 và kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Báo cáo nêu ra 27 nội dung, nhóm nội dung có quy định bất cập, không phù hợp với thực tiễn của pháp luật báo chí.

Những vấn đề đó cho thấy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí năm 2016 cho phù hợp với thực tiễn là cần thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho báo chí hoạt động, phát triển; Khắc phục những tồn tại, bất cập, bổ sung quy định để điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Nêu y kiến tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương chia sẻ về một số bất cập trong hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội được cấp phép.

Theo bà Hương cho biết, hiện các trang thông tin điện tử tổng hợp của tổ chức, doanh nghiệp không giới hạn về số lượng nguồn tin miễn là xin được thỏa thuận cho trích dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí.

“Hầu hết các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin điện tử tổng hợp vì lợi ích của mình chỉ tập trung khai thác các tin tiêu cực, mặt trái xã hội... khiến cho bức tranh thông tin trên mạng bị sai lệch, không phản ánh đúng tình hình xã hội của đất nước”, Phó Giám đốc Sở TT-TT Hà Nội nói.

Cần nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí 2016 sớm và kỹ 2
Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại hội thảo - Ảnh: VNN

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Báo chí 2016 sớm và kỹ.

“Cần xác định rõ trách nhiệm, sự lãnh đạo, hướng dẫn của cơ quan chủ quản đối với báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng”, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nêu.

Tin liên quan