Cần xác định rõ điều kiện thụ hưởng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để triển khai hiệu quả

(VOH) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng xác định đối tượng, điều kiện... được thụ hưởng chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, làm cơ sở để các địa phương triển khai.

Ngày 16/4, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS).

Yêu cầu kiểm tra các dự án bất động sản tại Đồng Nai, Bình Thuận

Phó Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác tập trung hoàn thành công tác kiểm tra tại tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận…, địa bàn có nhiều kiến nghị của doanh nghiệp gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác như: Novaland, Khu đô thị sinh thái Đại Phước, Khu đô thị du lịch Long Tân…, hoàn thành trước ngày 20/4.

Trên cơ sở kết quả rà soát, tổng hợp các vướng mắc qua báo cáo của các địa phương, kiểm tra tại các dự án, từ kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp gửi trực tiếp về Tổ công tác, Phó Thủ tướng giao các bộ: Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính phân nhóm để giải quyết.

Trong đó, nhóm các vướng mắc đã có quy định của pháp luật nhưng do khâu thực thi tại địa phương, yêu cầu các bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể trước ngày 25/4 để các địa phương triển khai thực hiện. Các vướng mắc có nguyên nhân từ các quy định tại thông tư, các bộ chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp để sửa đổi, bổ sung theo trình tự, thủ tục rút gọn để ban hành trong tháng 4.

Đọc thêm: Sắp có gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, lãi vay thấp hơn từ 1,5-2%

Đối với các vướng mắc do mẫu thuẫn giữa các quy định hoặc quy định còn chưa cụ thể hoặc chưa có hướng dẫn trong các nghị định thì báo cáo, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung theo hình thức một nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Các vướng mắc chưa sửa đổi được ngay trong các luật đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết để giải quyết.

Đặc biệt, đối với các vấn đề thực tiễn chứng minh là cần thiết, phù hợp nhưng vướng quy định của luật hoặc các vấn đề đã làm sai luật nhưng không thể khắc phục thì tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền nguyên tắc giải quyết, không hợp thức hóa các sai phạm.

nhà ở xã hội
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các bộ ngành giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản - Ảnh:HL

Cần xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại phân khúc BĐS

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, làm cơ sở để các địa phương xác định, công bố các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định;

Bộ Xây dựng cần xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại phân khúc BĐS dựa vào tiềm năng (công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại), thanh khoản của thị trường làm cơ sở cho tổ chức tín dụng xem xét nới lỏng các điều kiện cho vay mà không đánh đồng chính sách với các dự án có rủi ro ban hành trong tháng 4.

Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tiêu chí đánh giá năng lực khách hàng nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng, góp phần phát triển hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trước ngày 25/4; chỉ đạo các ngân hàng thương mại căn cứ vào danh mục dự án, đối tượng, điều kiện tiêu chí được thụ hưởng chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng của Bộ Xây dựng để áp dụng điều kiện cho vay và lập quỹ dự phòng rủi ro, không đánh đồng giữa các doanh nghiệp.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc: điều kiện duy trì tỷ lệ góp vốn không thấp hơn 26% khi di dời doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; về việc doanh nghiệp nhà nước có chuyển mục đích sử dụng đất; phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BĐS thực hiện theo hình thức hợp đồng BT trước thời điểm Luật Đầu tư bãi bỏ hình thức hợp đồng BT.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc để xác định rõ các nguyên nhân kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân các vướng mắc gửi về Tổ công tác trước ngày 25/4 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các tỉnh, thành thực hiện công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử danh mục các dự án và có văn bản gửi tới Ngân hàng Nhà nước danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ để các ngân hàng thương mại có cơ sở áp dụng cơ chế cho vay đối với chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng.