Chủ tịch Quốc hội: Còn nhiều điều chưa phù hợp trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tin liên quan