Ngày 14/12: Ủy ban thường vụ quốc hội bàn dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, chính sách y tế

(VOH) - Hôm nay (14/12), Phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ quốc hội sẽ bước sang ngày làm việc thứ hai với nhiều nội dung xoay quanh việc bổ sung dự toán ngân sách, dự thảo Luật Khám bệnh…

Buổi sáng, Phiên họp sẽ xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Buổi chiều, Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Đồng thời, cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày 13/12/2022 và dự kiến bế mạc ngày 16/12/2022

Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc vào ngày 13/12/2022 và dự kiến bế mạc ngày 16/12/2022 tại Nhà Quốc hội.

Trong ngày đầu tiên của Phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó quy định lấy ý kiến Nhân dân từ tháng 1/2023 đến 15/3/20203…

Xem thêm: 

Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi): Cần hiệu quả, tránh hình thức

Bổ sung nhiều quy định 'thân thiện' khi xử lý vụ việc với người chưa thành niên

Tin liên quan